Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Anjan Pihaputiikki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.5.2019. Viimeisin muutos 6.5.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Anjan Pihaputiikki Oy
anjanpihaputiikki@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anja Eskelinen
anjanpihaputiikki@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen syntymisen jälkeisessä henkilötietojen käsittelyssä käsittelyn perusteena on oikeutettu etu (asiakassuhde) ja lakisääteiset velvoitteet. Verkkosivujen kautta tehdyissä yhteydenotoissa käsittelyn perusteena on lomakkeen lähettäjän suostumus. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja laskutustiedot saadaan suoraan asiakkaalta tarpeen niin vaatiessa. Yhteydenottolomakkeelta kerätään etu- ja/tai sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

Evästeitä käytetään sivoston toimivuuden parantamiseksi.

Sivustolla olevat liitännäispalvelut kuten Googlen tilastointi, Facebook-liitännäiset tai muut sosiaalisen median jakamispainikkeet tallentavat käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Estääksesi tämän voit kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

Sijainti kartalla