Tämä istutustyö sai alkunsa asiakkaan pyynnöstä suunnitella kasvit ja istuttaa ne paikoilleen. Kohde on Lapinlahden kunnan istutusalue.

Valitsin kasveiksi pylväspihlajat ja lamoherukoita.

Pylväspihlajat valitsin siksi, että viereisellä paikalla oli aikaisemmin istutettuja pylväshaapoja, joten puiden kasvutapa on samanlainen. Lamoherukat valitsin siksi, että ne ovat erinomaisia maan pinnan peittokasveja sekä niiden lehtiin tulee upean punainen syysväritys.

Marja-pensaiden istutus, opetusilta asiakkaan pihassa.

Asiakkaan luona opetustilanne. Tässä kaivamme marjapensaille istutuskuoppia sopivin välimatkoin.

Pensaan istuttaminen menossa.

Istutimme myös rungollisen karviaispensaan.

Pidän opetus -tapahtumia asiakkaiden pihoissa. Voitte järjestää kavereille, naapureille, työpaikan porukalle tai jonkin järjestön jäsenille yhteisen puutarhaillan, jossa teemme pihassanne töitä ja samalla opetan puutarhan hoitoa.

Esim. hedelmäpuiden tai pensaiden leikkaus, istutustyöt, lannoitus ja kalkitus, puutarhan syystyöt tai pihan suunnittelu käyvät opetusaiheiksi. Otattehan yhteyttä jos haluatte viettää yhteisen puutarhaillan?

.

Sijainti kartalla